Rozvaděčové skříně neboli rozvaděče jsou základním stavebním kamenem moderních elektrických systémů, sloužících k bezpečné distribuci elektrické energie v budovách a průmyslových zařízeních. Jejich účelem je ochrana, kontrola a rozdělení elektrického proudu. Existuje několik typů rozvaděčů, které se liší podle velikosti a specifických požadavků.

Rozvaděče používané v domácnostech

Prvním typem jsou nízkonapěťové rozvaděče, které jsou běžně používány v domácnostech a komerčních budovách pro distribuci elektrického proudu. Tyto rozvaděčové skříně jsou navrženy tak, aby vydržely určité maximální napětí a proud, což zajišťuje bezpečnost a efektivitu systému.

Jsou vybaveny různými ochrannými prvky, jako jsou jističe a proudové chrániče, které předcházejí poškození zařízení v případě přetížení nebo zkratu.

Rozvaděče do velkých průmyslových podniků

Dalším rozšířeným typem jsou průmyslové rozvaděče, které se používají v továrnách a velkých průmyslových podnicích. Tyto rozvaděčové skříně musí čelit extrémnějším podmínkám a často obsahují složitější komponenty pro řízení velkých strojů a zařízení. Vyznačují se vyšší odolností vůči prachu, teplotám a mechanickému poškození. Design a kompozice průmyslových rozvaděčů se mohou značně lišit v závislosti na specifických potřebách projektu, což vyžaduje individuální přístup a detailní plánování při jejich instalaci.

Výběr správného typu rozvaděčové techniky je klíčový pro zajištění bezpečnosti a efektivity jakéhokoli elektrického systému. Je důležité poradit se s kvalifikovanými odborníky, kteří pomohou identifikovat specifické požadavky daného místa a zajistí, že vybrané rozvaděče budou odpovídat bezpečnostním standardům.