Ghetto je součástí města, které bylo založeno pro menšinovou skupinu lidí se zvláštním ekonomickým, etnickým nebo náboženským původem. Uvěznění může být dobrovolné nebo nedobrovolné. Termín „ghetto“ byl původně používán k popisu částí města v Benátkách, kde byli Židé legálně omezeni na život. Nejstarší ghetto založené na tomto popisu bylo nalezeno kolem roku 1280 ve starověkém Maroku, kde byli Židé uvězněni v osadách známých jako millahs, přičemž muslimská vláda omezovala velikost domů a pohyb židovských obyvatel.

Definice A Původ

Koncept umísťování Židů do segregovaných osad se ve 14. a 15. století brzy rozšířil po celé Evropě. Ve 14. století mělo město Benátky své židovské obyvatele zavřené v oblasti, kde sídlila bývalá slévárna železa. Právě z této osady pochází tento termín, protože benátský výraz pro „slévárnu“ je „getto“. Jiní historici se však domnívají, že slovo je odvozeno z jidiš výrazu „dostat“, což je volně přeloženo jako „odlučovací listina“ nebo „rozvodový list“.

Evropská Židovská Ghetta

Ve 13. století vydal papež Pius V. dekret, kterým nařídil evropským státům zakládat ghetta pro věznění Židů. Brzy poté vznikla ghetta v Německu, Španělsku, Itálii a Portugalsku v souladu s papežskou směrnicí. Židé žijící v ghettech nesměli kupovat pozemky a ghetta byla brzy přeplněna úzkými uličkami. V některých městech byl antisemitismus tak hluboký, že židovští obyvatelé museli mít propustky, když cestovali mimo hranice ghett. V 17. století všechna klíčová města v Evropě zřídila ghetto, s výjimkou Pisy a Livorna. Zavírání Židů do ghett bylo později po celém kontinentu (kromě Ruska) zrušeno v 19. století v souladu s ideály Francouzské revoluce.

Ghetta Druhé Světové Války

Na počátku 20. století se Adolf Hitler zvedl a stal se vůdcem nacistické strany, jejíž ideologie podporovaly explicitní antisemitismus. Tyto ideologie se brzy staly součástí státní politiky během 2. světové války s vězněním Židů v ghettech po celém Polsku a Německu. Životní podmínky v těchto ghettech byly žalostné, většině z nich chybělo základní vybavení, jako je jídlo. Opuštění těchto nacistických ghett bylo zakázáno a zajatí uprchlíci byli popravováni. Některé příklady takových nacistických ghett zahrnují varšavské ghetto, které bylo největší svého druhu během druhé světové války a mělo nejvyšší počet obyvatel 450 000 lidí. Nacisté nakonec ghetta přeměnili na koncentrační tábory.

Charakteristika Ghetta

Gheta nacházející se ve většině měst po celém světě sdílejí několik společných rysů, které je odlišují od ostatních čtvrtí. Jednou ze společných charakteristik ghett je nedostatek potřebné infrastruktury a špatné plánování. Kvůli letité segregaci úřady před ghettemi zavírají oči a investují minimální investice do zařízení, jako je základní hygienická infrastruktura. Další charakteristikou ghett je všeobecná ekonomická tíseň, kterou obyvatelé zažívají. Kvůli nedostatku základního vybavení mají domy v ghettech tendenci přitahovat ekonomicky chudé lidi, kteří v ghettech vidí jedinou možnost bydlení. Dalším společným rysem ghett je nedostatek bezpečnosti připisovaný chudobě v osadách a umocněný nedostatkem bezpečnostních pracovníků nasazených příslušnými vládami.