Země je třetí největší planeta ve sluneční soustavě, jak velikostí, tak hmotností. Její průměr činí přibližně 12 742 kilometrů a hmotnost je asi 5,972 × 10^24 kilogramů. Země má průměrný poloměr přibližně 6 371 kilometrů. Tato velikost ji činí relativně malou ve srovnání s některými jinými planetami ve sluneční soustavě, jako je Jupiter nebo Saturn, ale je dostatečně velká, aby podporovala život díky své atmosféře, teplotnímu rozsahu a dalším faktorům.

Pokud jde o obvod Země, můžeme použít vzorec pro obvod kruhu, který je 2πr, kde „r“ je poloměr planety. Takže obvod Země by byl přibližně 2π (6 371 km) ≈ 40 075 kilometrů.