Bezpečnost práce na pracovišti podpoří vhodně zvolené ochranné pracovní pomůcky. Ochrání zaměstnance před zraněními a nemocemi způsobenými pracovními podmínkami.

Jak vybrat ty správné pracovní oděvy?

Prvním krokem při výběru ochranných pracovních pomůcek a pracovních oděvů je identifikace pracovních nebezpečí na pracovišti. Ta zahrnuje analýzu rizik a stanovení potřebných ochranných opatření. Pokud si nejste jisti, jaké ochranné pracovní pomůcky jsou nejvhodnější pro vaše pracoviště, zkonzultujte nabídku s odborníkem na pracovní bezpečnost nebo dodavatelem ochranných pracovních pomůcek. Odborník vám může doporučit nejlepší možnosti v závislosti na konkrétních potřebách a rizicích vašeho pracoviště. Při výběru ochranných pracovních pomůcek je důležité zohlednit také pohodlí a pohyblivost pracovníků. Ochranné pomůcky by měly být pohodlné a neomezovat pohyb pracovníků. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní oděvy vybírejte ve správných velikostech. Nesprávně zvolená velikost snižuje jejich účinnost a způsobuje nepohodlí. Ochranné pracovní pomůcky i pracovní oděvy musejí být přizpůsobené konkrétnímu pracovníkovi. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky a potřeby pracovníků se mohou měnit, je důležité pravidelně vyhodnocovat ochranné pracovní pomůcky a provádět potřebné aktualizace.

UVEX – výrobce ochranných pomůcek pro každého

Skupina uvex sdružuje čtyři společnosti. Představuje partnera pro mezinárodní špičkový sport. Vyvíjí, vyrábí a prodává produkty a služby pro bezpečnost a ochranu lidí při práci, při sportu a ve volném čase. Její hlavní zásadou je ochrana lidí, což vnímá jako poslání a závazek zároveň. UVEX chrání lidi jak při práci, tak i během sportovních aktivit. Kombinuje odbornost expertů a velkých zkušeností v oblasti sportu i bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovním procesu.